.

Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

MISLI

Mudre izreke

 • (3:5) Uzdaj se u Jahvu svim srcem i ne oslanjaj se na vlastiti razbor. (6) Misli na nj na svim svojim putovima i on će ispraviti tvoje staze.
 • (15:26) Mrske su Jahvi zle misli, a dobrostive riječi mile su mu.

 

Sirah

 

 • (1:4) Mudrost je stvorena prije svega ostalog, i misaon razbor vječan je.
 • (11:25) U vrijeme dobra zlo se zaboravlja, i u vrijeme nesreće ne pamti se sreća. (27) U vrijeme nevolje naslade se zaboravljaju, u posljednjem času otkrivaju se djela čovjekova.
 • (17:6) (Bog) Oblikovao im jezik, oči, uši, i srce im dade da razmišljaju. (7) Napuni ih znanjem i razumijevanjem i otkri im dobro i zlo. (8) Oči je svoje stavio u srca njihova da im pokaže veličanstvo djela svojih.
 • (32:18) Razborit čovjek ne prezire savjet, a oholi bezbožnik ne poznaje straha. (19) Bez promišljanja ne čini ništa, pa se poslije nećeš kajati.
 • (33:5) Osjećaji su luđakovi kao kolski točak, a misao mu je kao osovina što se okreće.
 • (37: 16) Razbor je početak svakog posla, promišljanje prethodi poduzimanju. (17), iz njega izrastaju četiri grane: (18) dobro i zlo, život i smrt, a jezik im je uvijek gospodar.

Izaija

 • (55:8) "Jer misli vaše nisu moje misli i puti moji nisu vaši puti," riječ je Jahvina. (9) "Visoko je iznad zemlje nebo, tako su puti moji iznad vaših putova, i misli moje iznad vaših misli."
 • (59:7)Misli su im misli zločinačke, pustoš i propast na njinim su putima.
 • (1:28) I kako nisu smatrali vrijednim držati se spoznaje Boga, predade ih Bog nevaljanu umu te čine što ne dolikuje, (29) puni svake nepravde, pakosti, lakomosti, zloće; puni zavisti, ubojstva, svađe, prijevare, zlonamjernosti; došaptavači, (30) klevetnici, mrzitelji Boga, drznici, oholice, preuzetnici, izmišljači zala, roditeljima neposlušni, (31) nerazumni, nevjerni, bešćutni, nemilosrdni. (32) Znaju za odredbu Božju - da smrt zaslužuju koji takvo što čine - a oni ne samo da to čine nego i povlađuju onima koji čine.

Rimljanima

 • (12:2) Ne suobličujte se ovomu svijetu, nego se preobražavajte obnavljanjem svoje pameti da mognete razabirati što je volja Božja, što li je dobro, Bogu milo, savršeno.
 • (14:5) Netko razlikuje dan od dana, nekomu je opet svaki dan jednak. Samo nek je svatko posve uvjeren u svoje mišljenje. (6) Tko na dan misli, poradi Gospodina misli; (14) Znam i uvjeren sam u Gospodinu: ništa samo od sebe nije nečisto. Samo je onomu nečisto tko to smatra nečistim.

1 Korinćanima

 • (2:16)Jer tko spozna misao Gospodnju, tko da ga pouči? A mi imamo misao Kristovu.
 • (13:11) Kad bijah nejače, govorah kao nejače, mišljah kao nejače, rasuđivah kao nejače. A kad postadoh zreo čovjek, odbacih ono nejačko.

2 Korinćanima

 • (3:5) Ne kao da smo sami sobom, kao od sebe, sposobni što pomisliti, nego naša je sposobnost od Boga. (6) On nas osposobi za poslužitelje novoga Saveza, ne slova, nego Duha; jer slovo ubija, a Duh oživljuje.
 • (11:3) Ali se bojim da se - kao što zmija zavede Evu svojom lukavštinom - misli vaše ne pokvare i odmetnu od iskrenosti prema Kristu.

Efežanima

 • ( 4: 17) Ovo govorim i zaklinjem u Gospodinu: ne živite više kao što pogani žive - u ispraznosti pameti njihove: (18) zamračena uma, udaljeni od života Božjega, sve zbog neznanja koje je u njima, zbog okorjelosti srca njihova. (19) Sami su sebe otupili. (23) a obnavljati se duhom svoje pameti (24) i obući novog čovjeka, po Bogu stvorena u pravednosti i svetosti istine.

Filipljanima

 • (4:8) Uostalom, braćo, što je god istinito, što god časno, što god pravedno, što god čisto, što god ljubazno, što god hvalevrijedno; je li što krepost, je li što pohvala - to nek vam je na srcu!

Kološanima

 • (1:9) Zato i mi, od dana kada to čusmo, neprestano za vas molimo i ištemo da se ispunite spoznajom volje Njegove u svoj mudrosti i shvaćanju duhovnome:

1 Petrova

 • ( 5:7) Svu svoju brigu povjerite njemu jer on se brine za vas. (8) Otrijeznite se! Bdijte! Protivnik vaš, đavao, kao ričući lav obilazi tražeći koga da proždre.
Nalazite se ovdje: Home dom dogadjanja Razmisljanja Biblijski citati

Udruga Vjera i svjetlo

Udruga osoba ranjenih različitim stupnjem mentalnog hendikepa.Više.

Zajednica dobri pastir

Molitvena grupa Zajednice dobri pastir. Pročitaj više...