.

Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

Biti pobjednik u duhovnom ratovanju

Vlč. Dražen Radigović

KAKO BITI POBJEDNIK U DUHOVNOM RATOVANJU?

Za mnoge čitatelje ovo je neobičan naslov. Pitaju se: „Što je to duhovno ratovanje? O čemu se radi?“ Doista, ako želiš naučiti biti pobjednik u duhovnom ratu, moraš najprije znati što je to?! Kao što nam sam naziv kaže: ovdje se ne radi o fizičkom ratu ili ratovanju u kojem se upotrebljava fizičko oružje, nego je riječ o duhovnom ratu. Radi se o duhovnom području, i tamo fizičko oružje ne koristi ništa. Neprijatelj protiv kojeg se borimo je Sotona, i oružje koje je efikasno u borbi protiv njega – je duhovno. Da bi bili pobjednici u tom ratu – Bog nam je dao sva potrebna sredstva, oružje koje trebamo naučiti upotrebljavati.

Ako ste kada u životu doživjeli svađe, ljutnju, razdore, mržnju, kušnje, nesreće, sumnje, strahove, tjeskobe, malodušnost, situaciju ili stanje kad sve u tebi govori da nema smisla boriti se, da si gubitnik i da će ti se sve u životu srušiti – onda znate što je duhovni rat. Jer upravo na taj način đavao navaljuje na vas svojim otrovnim strelicama da vas slomi i porazi!

Ako si do sada bio tjeskoban i poražen, obrati pažnju na poruku ovog članka, i Bog će ti dati svjetlo, pokazat će ti put do pobjede u tvom sadašnjem stanju, a pomoći će ti da pobijediš također i u svakoj budućoj borbi!

 

Kršćanin je neprijatelj sotone.

Ima na tisuće kršćana koji prolaze kroz iste probleme kroz koje i ti prolaziš. Trebaš biti svjestan da je kršćanin neprijatelj sotone! Sotona želi poraziti kršćanina. Želi ga prevariti i mučiti. Želi ga držati daleko od istine, jer on zna da će te „istina osloboditi.“

Prvo mjesto gdje sotona udara kad te napada je tvoj um i tvoje misli! Mnogi kršćani to ne shvaćaju, pa slabo čuvaju svoj um. Gledaju na TV svakakve filmove kroz koje puštaju u sebe puno nasilja, kriminala, prljavštine, bezboštva, nemorala i nevjere.Zatim čitaju svakakve novine s puno tračeva, gledaju pornografske slike,itd. Sve to ulazi u njih. A  te misli snažno utječu na njihov život. Misli koje ti u sebi nosiš stvaraju stavove i mentalitet. Kakve su tvoje misli, takav će biti i tvoj život. Ako su tvoje misli pozitivne, tvoj će život biti pozitivan. Ako su tvoje misli negativne, tvoj će život biti negativan. Kad je osoba puna loših misli, ona je potištena. A potištena osoba vrlo brzo proširi svoje neraspoloženje na ljude oko sebe.

Budući da ljudi slabo brinu o svom umu, svakakve (krive) misli puštaju u svoj um! Na tisuće negativnih misli ulazi u njihov um! I zato je život mnogih ljudi u kaosu - jer je njihov um u kaosu! A kroz pogrešne i negativne misli sotona upravlja njihovim životom!

 

Davidovo iskustvo

David je snažno iskusio utjecaj negativnih misli na svoj život – kad je učinio u preljub s Bat Šebom. Prethodno je dozvolio da se bludne misli i misli požude koje su mu došle - zadrže u njegovom umu, umjesto da ih je odmah odbacio. I te misli su ga pokrenule na krive postupke u kojima je najprije učinio preljub sa tom ženom, a potom i ubio njezina muža. Poučen tim negativnim iskustvom, ponižen i sav slomljen od boli zbog tog grijeha i udaljavanja od Boga, David je donio odluku: “Neću stavljati zle (nečiste) stvari pred svoje oči! O zlu neću da znadem!“ Drugim riječima, za tebe je bolje i zdravije da tvoj um bude okupiran pozitivnim umjesto negativnim mislima. Misli snažno utječu na tvoj život i na tvoje postupke. Zato pazi na to kakve misli puštaš u svoj um!

 

Kako pobijediti napad sotone?

Dakle, kad te đavao napada, prvo mjesto na koje on udara je tvoj um! Pitanje je: kako se obraniti, i kako pobijediti u toj borbi?

Odgovor nalazimo u 2Kor 10,4-5:

„Oružja za naše ratovanje nisu tjelesna, već božanski jaka za rušenje utvrda. Mi obaramo mudrovanja (mišljenja) i svaku oholost koja se diže protiv spoznanja Boga i zarobljavamo svaki um (misao) da se pokorava Kristu.“

 

1. Ovdje se radi o ratovanju!! Područje naših misli je bojno polje! Ratovanje je prvo u našem umu,prije nego prijeđe na druga područja. Ako pobijediš u ovoj borbi, uživat ćeš pobjedu nad sotonom, koju ti Bog daje, svaki dan svoga života.

2. Oružja koja su nam dana od Boga za naše ratovanje nisu tjelesna, već božanski jaka – za rušenje utvrda!!

3. Negativne misli koje sotona ubaci u naš um su njegove utvrde!! Shvati: zle misli su od đavla! Biblija kaže da mi rušimo sotonine utvrde i obaramo njegove zle misli koje proizvode krivo i pogrešno razmišljanje i vode nas u poraz.

 

Svjedočanstvo jednog evangelizatora

Jedan je poznati evangelizator svjedočio o teškom periodu svoga života kad je prolazio kroz velike i teške kušnje. Đavao ga silno napadao – i to kroz misli. On priča: „Sotona je bjesnio na mene iz svih smjerova sa svojim zlim mislima, koje su po snazi bile jače od mojih misli. Izgledalo je kao da su stvarno, fizički bile prisutne u mom umu. To je uzrokovalo iscrpljenost mog tijela i depresiju. Osjećao sam kao da više nikada neću biti sposoban da opet propovijedam i obraćam ljude Bogu. Misli su mi govorile da imam sve bolesti. Misli su mi govorile da ću umrijeti i da sam jako ražalostio Boga. Sotonine lažne misli su me pokušavale uvjeriti da je sve ovo što mi se događa od Boga koji me kažnjava za sve moje prošle grijehe. Osjećao sam veliki strah i nemir. Bilo bi strašno biti izgubljen za vječnost! Osjećao sam se kao odbačen od Boga i ljudi. Tako đavao radi!! Pritisne te do te mjere svojim negativnim i osuđujučim mislima dok te konačno ne slomi! Vapio sam: „Bože gdje si? Zašto mi ne pomogneš i oslobodiš me??“ Nakon puno molitve i borbe, Bog me počeo ohrabrivati kroz pozitivne misli: „Ja te ne uznemirujem. Ja te ne kažnjavam niti ti šaljem taj strah! On dolazi od đavla. Ja sam Onaj koji te ljubi, koji sam dao svoga Sina da umre za tebe. Pripravio sam ti put da iziđeš iz tog ropstva i da ne ostaneš sa đavlom i s njegovim anđelima kroz svu vječnost. Pakao je stvoren za njih, a ne za moju djecu. Ja ti dajem moć i autoritet nad silama tame. Zato, ustani sada hrabro, i iziđi van iz ove situacije u kojoj se nalaziš – u Ime Isusa Krista!“ To je bila prekretna točka u mom životu. Oslobođenje se nije dogodilo odjednom, ali kroz naredne tjedne sam se naučio suprotstavljati takvim negativnim mislima i tjerati ih van iz svog života u Isusovo Ime. Počeo sam svaki dan čitati Božju Riječ i o njoj razmišljati. Na taj sam način stavljao Božje misli u svoj um. Izbacio sam sve đavolske lažne misli iz glave pomoću Božje Riječi.

U svojoj slabosti, uzeo sam kartu svijeta, gledao u nju i rekao: „ja ću ponovno propovijedati Evanđelje po cijelom svijetu!“ Sotona mi je nato rekao (kroz misli): “Ako budeš letio avionom, srušit će se zajedno s tobom.“ No, ja sam hrabro ustao, ispunjen Božjom riječi i Božjim mislima i suprotstavio mu se riječima Psalma 121: „Jahve me čuva od svakoga zla. On čuva dušu moju! Jahve čuva moj izlazak i povratak odsada dovijeka!“ I još sam nastavio: „Bog ide ispred mene, Krv Isusova je iznad mene, vječne Božje ruke su ispod mene, a dobrota i milost Njegova su iza mene i pratit će mene u sve dane života moga!Amen!“ Tako, uzeo bih svoj dvosjekli mač – Riječ Božju i njome udarao sotonu uzduž i poprijeko!

- Kad bi mi došla misao: „ti si slab“, ja bih glasno povikao: ja sam jak u Kristu i u Njegovoj silnoj snazi!“

- Kad bi me đavao počeo plašiti uznemirujučim mislima i kad bih počeo osjećati strah, tad bih smjelo počeo govoriti riječi psalma 27: „Gospodin mi je svjetlost i spasenje, koga da se bojim? Gospodin je štit života moga, pred kime da strepim? Kad navale na me zlotvori da mi tijelo žderu, protivnici moji i neprijatelji, oni posrću i padaju!! (Ps 27). Jer sam višnjega Boga izabrao sebi za zaštitu (Ps 91).

O, prijatelju, izvuci svoj dvosjekli mač! Uđi u bitku bez straha! Svaki kršćanin može pobijediti đavla i istjerati njegove lažne misli sa: „pisano je!“

Kroz ovaj moj doživljaj Bog mi je pokazao da sotona prvo napada naš um. Zato našim mislima mora vladati Riječ Božja. Od tada je moje uporište bila Biblija!“

Nema mjesta za đavlove misli kad ispuniš svoj um Božjim mislima.Kad te sotona napada kroz negativne misli, ako ih prihvatiš, tada te misli postaju utvrde u tvom umu. Preko njih đavao upravlja i manipulira tvojim životom. Zato, umjesto da ih prihvatiš, sveži te zle misli Krvlju Kristovom, u Isusovo Ime slomi njihovu snagu i izbaci ih u bezdan1

 

Mladić kojega je napadao homoseksualni duh

Želim dati još jedan primjer u kojem ćeš vidjeti kako te sotonine lažne misli mogu držati zarobljenim i u porazu. Jednom je mladić koji je imao ozbiljnih problema došao k svećeniku po pomoć. Njega su mučile homoseksualne misli, te ga je kroz te misli đavao napadao kako nije normalan i da je homoseksualac. Svećenik ga ohrabrio: „Sinko, ti nisi homoseksualac, nisi nenormalan. Ova lažna misao je došla od sotone koji te pokušava uvjeriti da je prihvatiš i djeluješ po njoj. Bog te stvorio normalnog!“ Tada su se pomolili. Ukorili su đavla i izbacili tu misao. Mladić je prihvatio sebe kao normalnog, stao pod zaštitu Božje Riječi – i bio slobodan! Možete zamisliti što bi se dogodilo da je prihvatio te misli koje mu je đavao naturivao, i da je djelovao po njima! – To bi potpuno uništilo njegov život i njegovu budućnost! No, taj mladić je bio oslobođen – kroz proklamaciju tj. izgovaranje i prihvaćanje onoga što kaže Božja Riječ!

 

Žena prikovana u krevetu

Jedna je žena svojom teškom bolešću već nekoliko godina bila prikovana uz krevet. Budući da je bila dobra kršćanka, bila je razočarana što je Bog pustio tu bolest na nju i tako je onesposobio za život i služenje. Mnogi su se pokušali moliti za njezino ozdravljenje, ali bezuspješno! Što je bio njen problem? Zašto kroz molitvu nije mogla primiti oslobođenje i ozdravljenje? Jer ju je čitavo vrijeme zarobljavala jedna kriva misao – koja je došla od đavla!! Đavao ju je uspio uvjeriti da je ta bolest od Boga i da ona pati po Božjoj volji. To je bila utvrda u njenom umu koja ju je vezala uz krevet i onemogućila da primi božansko ozdravljenje. Jer ako je ta bolest od Boga, zašto bi ju onda Bog iscijelio! No, kad je, prosvijetljena Božjom Riječi, shvatila da Bog ne daje bolesti, nego da nas je, čak što više, na križu Isus otkupio od bolesti, da bi nam darovao svoje zdravlje, bila je spremna primiti ozdravljenje. Srušili su tu utvrdu, tj. tu lažnu misao po kojoj ju je đavao onemogućavao da primi ozdravljenje, otjerali duh bolesti i molili za iscjeljenje. Kroz dva do tri mjeseca ta je žena potpuno ozdravila! Vidiš, i nju je sotonina lažna misao držala zarobljenom u krevetu i sprečavala da primi Božji blagoslov. No, đavao se lako ne predaje! Kad je ozdravila, nakon nekog vremena đavao je ponovno pokušao na nju staviti (vratiti) bolest od koje je bila oslobođena. Ovaj puta ona je bila jaka u Bogu i spremno se suprotstavljala! Kad bi je đavao napao mislima da će joj se bolest vratiti, uvijek bi odgovorila: „Ja odbijam ove misli koje dolaze iz pakla. Vežem ih Isusovom Krvlju i poništavam njihov utjecaj na moj život! Lomim njihovu snagu i u Isusovo Ime ja ih izbacujem u pakao! Isus me je oslobodio. Ja imam Isusovo zdravlje, i ta bolest se ne može održati u mom tijelu!“ Tako se ona kroz svoje iskustvo naučila boriti protiv sotonskih misli i utvrda i pobijediti ih!

 

Mnogi od vas koji sada čitate ovaj članak ste zarobljeni u umu nekom negativnom misli! Ta misao unosi strah u vaše srce! Ovo su samo neke od misli koje đavao pokušava ubaciti u tvoj um da bi te njima mučio i porazio: „Nisi dobar. Dogodit će ti se zlo! Obitelj će ti se raspasti. Tvoj bračni drug ti je nevjeran! Djeca će ti potonuti u zlu, drogi ili nemoralu.Nikada nećeš uspjeti u životu. Nitko te ne voli. Nikada nećeš biti sretan. Bog te je ostavio. Nikada nećeš ozdraviti. Za tebe je bolje da si mrtav. Tvoj život nema smisla. Nesposoban si i neuspješan! Sve će loše završiti!“ Ove i još tisuću drugih loših misli napada tvoj um. Ako ih prihvatiš i počneš glasno izgovarati te laži kojima te đavao napada, to će donijeti poraz na tvoj život, patnju i nesreće! Biblija kaže: „Zarobi svaku takvu misao – Krvlju Isusovom i u Isusovo Ime je izbaci u pakao, te svoje misli dovedi u pokornost Kristu! Kako?? Izgovarajući Božje riječi!

Ako ponavljaš glasno laži koje ti sotona ubacuje u misli, postaješ zastrašen i živiš u tjeskobi! Sotonske misli donose strah, nemir, sumnju i tjeskobu. Božje misli su oslobađajuće i ispunjavaju te mirom, vjerom, srećom i ohrabrenjem. Ako prihvatiš Božje misli i obećanja i ponavljaš ih glasno u vjeri, one donose mir tvome srcu. Uzmi Bibliju i pogledaj u nju. To su Božje misli!! Zamijeni svaku misao koju ti đavao daje s jednom Božjom misli! Zapamti, đavao je lažac i otac laži. On ne može govoriti istinu. Ako budeš vjerovao suprotno od onoga što ti je đavao rekao, tada ćeš znati istinu! Kad ti đavao dođe s nekom misli koja donosi strah, ti mu tad kaži: „Hvala ti, đavle, što si mi to rekao. Sada znam istinu!! Ja ću uzeti baš suprotno od onoga što si rekao, jer je to istina o toj stvari!! Tada zamijenimo njegovu lažnu misao sa citatom iz Biblije!

 

Kako zamijeniti sotonine misli Božjom riječi

- Ako ti đavao kaže da nisi spašen, zamijeni tu misao sa onim što piše u Bibliji: „Onima koji Ga primiše (Isusa), podade moć da postanu djeca Božja!“ Proklamiraj to hrabro – i laž će otići!

- Ako ti kaže da ćeš rano umrijeti i ostaviti svoju obitelj, glasno izgovaraj riječi psalma 91: „Nasitit će me danima mnogim, pokazat će mi spasenje svoje!“ Ili iz psalma 118: „Ne, umrijeti neću nego živjeti i kazivat ću djela Gospodnja!“

- Ako ti đavao kaže da nikad nećeš ozdraviti, govori hrabro i radosno: „Isusovim ranama ja sam iscijeljen!“ 2Pet 2,24

- Ako ti govori da si jako uvrijedio Boga i da ti to Bog neće oprostiti, izgovaraj: „Bog je vjeran, i ako priznam svoje grijehe – On će mi oprostiti i očistiti me od svake nepravednosti!“ 1 Iv 1,7-9

- Ako ti dođe misao da si odbačen, da te nitko ne voli i da si suvišan na ovom svijetu, tad izgovaraj riječi: „Ako me otac i mati ostave, Jahve će me primiti. On me je urezao u svoje dlanove. Ja sam dragocjen Bogu i On me voli. On ima divan plan s mojim životom!“ Itd..

Tako, važno je da naučiš u svim okolnostima života izvući Božju riječ iz svojih korica i glasno je izgovarati, i na taj način oboriti sotonine lažne misli koje su htjele postati utvrde u tvom umu preko kojih bi te đavao zarobio i upravljao tvojim životom!

 

Zarobi svaku misao da se pokorava Kristu!

 

ZAKLJUČAK:

Tvoje misli su iznimno važne! Utječu na tvoj stav prema životu, na tvoje postupke i na tvoje ponašanje.Stvaraju mentalitet i usmjeruju tvoj život u pozitivnom ili negativnom smjeru! Ti si ono što su tvoje misli. Ustvrdili smo: ako je tvoj um u kaosu, čitav će ti život biti u kaosu. Kroz pogrešne i negativne misli, đavao će upravljati tvojim životom. Tvoj um je bojno polje. Hvala Bogu, sada si naučio kako se boriti s negativnim mislima. Trebaš ih oboriti i zamijeniti s Božjim mislima. Ovdje se radi o stvarnom ratovanju – ne fizičkom nego duhovnom! No, Bog nam je dao oružja kojom ćemo poraziti sotonu! Ta oružju su božanski jaka za rušenje sotoninih utvrda! Ako ih pravilno koristiš, bit ćeš pobjednik u Kristu. Ta oružja su: Božja Riječ, Krv Kristova i Isusovo Ime. Ali, zapamti – ti se boriš! Ti rušiš utvrde i sotonine lažne misli! Ti obaraš kriva mišljenja! Ti, a ne Bog! On ti je dao svoja oružja i kroz njih – svoju pobjedu. No, On ne može učiniti tvoj dio posla! Kad upotrebljavaš ta oružja i učiniš svoj dio, tada ti cijelo nebo dolazi u pomoć! Zato, ohrabri se i hrabro djeluj. Bog je na tvojoj strani!

Nije dovoljno biti samo nanovorođen, tj. imati iskustvo živoga Boga u svom životu i nositi Njegov život u sebi. Ono što nam je potrebno da bi bili pobjednici u životu je: dopustiti da nas Duh Sv. vodi kroz život. A to će biti ako obnovimo svoj um kroz Božju riječ. Kad obnoviš svoj um Božjom Riječi, tvoje će se misli slagati s duhom umjesto s tijelom I to će dvoje: tvoj duh koji djeluje na tvoj um – upravljati tvojim tijelom, tj. tvojim životom!

U nebu će biti na tisuće ljudi koji su za života iskreno prihvatili Isusa za svoga Spasitelja, a koji za vrijeme svoga zemaljskog života nikada nisu živjeli u pobjedi ni u sreći, niti su ušli u sve one blagoslove koje je Bog u svojoj dobroti i ljubavi pripremio za njih! Zašto? Zbog njihovog pogrešnog razmišljanja. Jer su svojim negativnim mislima usmjerili svoj život u poraz i neuspjeh! Zato je toliko važno čuvati svoj um i svoje misli. Želiš li imati život u pobjedi, učini sve da obnoviš svoj um kroz Božju riječ. Kad  tvoj um bude ispunjen Božjom riječi, tad ćeš imati Božji mentalitet, razmišljati na Božji način, i tad će te Duh Sv. moći voditi, davati ti savjete i korisne informacije.Tvoj obnovljeni um će to moći prepoznati, prihvatiti i poslušati. To će snažno utjecati na tebe i imat ćeš blagoslovljen život! To ti od sveg srca želim!

 

Dražen Radigović

PROKLAMACIJA BOŽJE RIJEČI

 

Tvoje misli i riječi koje izgovaraš su kao sjemenke drveća ili cvijeća. Raspršene unaokolo, one rađaju svoju vrstu kasnije. Preko misli o kojima stalno razmišljaš, i riječi koje oko sebe siješ, ti stvaraš atmosferu u kojoj živiš! Uzmi bilo kojeg čovjeka koji „misli siromaštvo“ i stavi ga u najbogatiju sredinu i daj mu priliku. On će nakon nekog vremena svoju sredinu promijeniti sjemenom siromaštva. Opet će biti siromašan! Njegove misli i riječi, kao sjemenke, stvaraju atmosferu oko njega. Ako ispuniš svoj um s Božjim velikim mislima o blagoslovu, blagostanju i napretku, i to svaki dan izgovaraš, ti ćeš stvarati takvu atmosferu gdje god budeš bio. Ako bi takav čovjek bio stavljen u najsiromašniju sredinu, on bi je sa svojim pozitivnim stavom nakon određenog vremena preobrazio i ispunio atmosferom uspjeha. Preko misli koje šalješ u svoju okolinu i riječi koje izgovaraš, ti možeš odrediti atmosferu u kojoj živiš!

Promjenom svojih misli i riječi koje izgovaraš, ti možeš promijeniti svoje stanje i okolinu, temeljeći svoje misli na velikim nepromjenljivim Božjim obećanjima iz Biblije.

- Ne možeš sijati sjeme bolesti i živjeti u atmosferi zdravlja!

- Ne možeš stalo govoriti o siromaštvu i živjeti u atmosferi blagostanja i uspjeha.

- Ne možeš uvijek sijati misli i riječi – sjemenke poraza i straha i živjeti u atmosferi pobjede i mira!

Počni od danas ispunjavati svoj um, srce, svoj dom i okolinu sa Božjim mislima – sjemenkama o zdravlju, pobjedi, miru, uspjehu i svim drugim stvarima koje želiš u životu. Ne zaboravi: Božje Riječi su duh i život. Božja Riječ ima stvaralačku snagu. Ona ostvaruje ono što kaže. Oslobodi tu snagu kroz proklamaciju (izgovaranje) Božje riječi u svoj život, i doživjet ćeš predivne milosti!! Ovdje donosim neke  proklamacije koje možeš svaki dan izgovarati bar jednom, a neke od ovih rečenica i više puta na dan. Ako budeš dobar sijač Božje Riječi u svoj život, budi siguran da te čeka dobra žetva Božjih blagoslova!!

 

PROKLAMACIJE

(za zdravlje, uspjeh, Božje vodstvo, blagoslov obitelji, za zaštitu i pobjedu nad sotonom)

 

1. Isusovim ranama ja sam iscijeljen. Ja imam Isusovo zdravlje. Zakon duha Života u Kristu Isusu oslobodio me zakona grijeha i smrtnosti. (1Pet 2,24; Rim 8,3)

2. Gospodin je Pastir moj, ni u čem' ja ne oskudijevam. (Ps 23)

3. Dobrota i milost Božja pratit će mene sve dane života moga. (Ps 23)

4. Stazama pravim Ti me upravljaš radi Imena svojega. Pa da mi je i dolinom smrti proći, zla se ne bojim, jer Ti si sa mnom. Tvoj štap i palica tvoja utjeha su meni. (Ps 23)

5. Nauči me da vršim volju Tvoju, jer Ti si Bog moj. Duh tvoj dobri nek' me po ravnom putu vodi. (Ps 143,10)

6. U Kristu Isusu, ja sam postao bogat u svakom pogledu. Bog ispunjava svaku moju potrebu raskošno, prema bogatstvu svoje slave (Fil 4.19)

7. Nikakvo oružje protiv mene skovano neće uspjeti. Ja ću kazniti i osuditi svaki zao jezik što se na mene digne na sudu. To je baština slugu Jahvinih, to je moja baština. To mi je pobjeda od Jahve. I moja je pravednost od Jahve nad vojskama. (usp. Iz 54,17)

8. Ja sam više nego pobjednik u Kristu Isusu. (Rim 8,37)

9. Isus mi je dao vlast da bez pogibli gazim zmije i štipavce (zle duhove), i dao mi je autoritet nad svakom neprijateljskom silom (sotonskom), te mi sigurno ništa neće moći nauditi! (Lk 10,19)

10. Sve mogu u Kristu Isusu koji mi daje snage.(Fil 3,13)

11.. Jači je Isus koji je u meni, nego đavao koji je u svijetu. ((1Iv 4,4)

12. Gospodin je moja snaga i moja zaštita

13. Isuse, dođi Kraljevstvo tvoje u moju obitelj.. Neće me snaći nesreća, nevolja se neće prikučiti mojemu domu, jer sam Višnjega Boga izabrao sebi za okrilje (zaštitu) Ps 91,10

14. Samo je u Bogu mir, dušo moja. (Ps 62). Isus je moj mir i moja snaga.

15. Isus živi u meni. Duh Sv. prebiva u meni. U meni je snaga Božjeg uskrsnuća! Đavao protiv mene ne može ništa! Gospodine, otvori mi duhovne oči da spoznam tu istinu i po njoj živim.

16. Ja sam otkupljen za nebo dragocjenom Krvlju Isusa Krista, nevinoga i neokaljanog Jaganjca. Ja sam dragocjen Bogu. Ja sam Božja svojina. Ja sam Božje ljubljeno dijete. Ja pripadam Bogu sa svime što ja jesam, i zato me Bog čuva i ljubi.

17. Ja sam dragocjen u Božjim očima, vrijedan sam Mu i On me ljubi.

18. Bog ima najbolji plan za moj život. Ja Mu vjerujem i želim Njegovu volju u svom životu.

19. Ljubav je Božja izlivena u mome srcu po Duhu Svetom koji mi je dan. (Rim 5,5).

Isuse, neka Tvoja ljubav teče u moju dušu i neka me ispuni do sve punine. Učini me kanalom Svoje ljubavi za druge ljude.

20. Duše Sveti, živi u meni, jačaj me i vodi me. Daj mi svoje misli i svoja nadahnuća. Objavi mi svoje putove, i daj mi snagu da vršim Tvoju volju.

21. Pošalji Duha svojega Gospodine, i obnovi lice zemlje (moje obitelji, župe, domovine).

22. Dođi, Duše Sveti, napuni (ražari) srca svojih vjernika i oganj svoje ljubavi u njima užezi.

23. Duše Sveti, ispuni me svojim ognjem.

24. Kroz križ Isusa Krista ja sam izišao iz prokletstva i ušao sam u Božji blagoslov. Ja sam blagoslovljen čovjek. Gdje god bio, na svakom mjestu, Božji blagoslov počiva na meni.

25. Ja sam Božje kraljevsko dijete. Ja sam baštinik neba. Svi Božji blagoslovi pripadaju meni, i ja ih vjerom uzimam u svoj život.

26. Sotona neće ukrasti nijednu stvar koju mi je Gospodin darovao (Iv 10,10)

27. Štitom vjere ja gasim sve goruće strijele Zloga nad svojim životom.

28. Bog mi nije dao duha straha da se bojim, nego duh snage, ljubavi i razboritosti. (2Tim 1,7)

29.Ja sam izbavljen iz vlasti tame i premješten u Kraljevstvo Božje ljubavi. (Kol 1,13)

30. Gospodine, daj mi duha mudrosti i otkrivenja da Te potpuno upoznam.

31. Duše Sveti, osposobi me da činim Isusova djela.

 

 

PROKLAMACIJE ZA OBITELJ

 

1. Isus je Kralj naše (moje)obitelji.

2. Isus je Gospodin naše (moje) obitelji.

3. Božje Kraljevstvo i Njegova pravda vladaju (prebivaju) u mojoj obitelji.

4. Ja i moj dom služit ćemo Jahvi.

5. Ja i moj dom predajemo svoje živote Jahvi nad vojskama.

6. Ja i moj dom obećajemo Isusu Kristu vjernost i poslušnost.

7. Ni jedno oružje skovano protiv naše (moje) obitelji neće uspjeti.

8. Naša (moja) obitelj je zaštićena Isusovom Krvlju.

9. Naša (moja) obitelj odbacuje i odriče se sotone i svake njegove vlasti.

10. Božji blagoslov je nad mojom obitelji.

11. Božji mir i ljubav vladaju u mojoj obitelji.

12. Božja prisutnost je u nama i među nama.

 

 

Shvati da ti jadikovanje ni mrmljanje ne pomaže, nego – štoviše – šteti!! Što više jadikuješ i mrmljaš, poslije toga ti neće biti nimalo lakše, nego samo još teže!! Već ti je ionako bilo teško, i umjesto da si se ohrabrio u Bogu pozitivnim riječima iz Biblije, tim negativnim riječima još si se više obeshrabrio i one te samo još više opterete i pritisnu dolje!

 

Nalazite se ovdje: Home Biti pobjednik u duhovnom ratu

Udruga Vjera i svjetlo

Udruga osoba ranjenih različitim stupnjem mentalnog hendikepa.Više.

Zajednica dobri pastir

Molitvena grupa Zajednice dobri pastir. Pročitaj više...