.

Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

 

Retrospekitva duhovne glazbe u obiteljskom centru u Starčevićevoj 53 subota 11.01.2014 godine.

Mala većer duhovne glazbe u subotu u 20.00h sa Slamnatim, Mihajlom i Zoky Tomac.

Ulaz slobodan. Svi su dobrodošli.

Dobrovoljni prilozi od koncerta ulažu se u daljnju obnovu Obiteljskog centra.

Udruga Obitelj za obitelj

D E K R E T

Darom Svetih Oprosta obogaćuju se posebne pobožnosti
koje će se provoditi tijekom Godine vjere

Za dan pedesete obljetnice svečanog otvorenja Drugog ekumenskog vatikanskog koncila, kojemu je blaženi Ivan XXIII. "dodijelio kao glavnu zadaću bolje čuvati i predstaviti dragocjeni poklad kršćanskog nauka, kako bi ga se učinilo dostupnijim Kristovim vjernicima i svim ljudima dobre volje" (Ivan Pavao II., Apost. konst. Fidei Depositum, 11. listopada 1992.: AAS 86 [1994] 113), Vrhovni Svećenik Benedikt XVI. je odredio početak Godine koja će osobito biti posvećena ispovijedanju prave vjere i njezinom ispravnom tumačenju, kroz čitanje, ili još bolje, pobožno razmatranje Koncilskih dokumenata i članaka Katekizma Katoličke Crkve, kojeg je blaženi Ivan Pavao II. objavio trideset godina od početka Koncila, s jasnom nakanom "potaknuti vjernike na bolje prianjanje uz njega i promicanje njegovog poznavanja i primjene" (Isto, 114).

Već godine Gospodnje 1967., u spomen na devetnaest stoljeća mučeništva apostola Petra i Pavla, sličnu Godinu vjere je proglasio sluga Božji Pavao VI., "kako bi potvrdio u svečanoj ispovijesti Vjere kako bitni sadržaji koji već vjekovima čine baštinu svih vjernika trebaju biti potvrđeni, shvaćeni i produbljivani na uvijek nov način kako bi se pružalo svjedočanstvo u skladu s povijesnim prilikama koje su različite od negdašnjih" (Benedikt XVI., Apost. pismo Porta Fidei, br. 4).

U ovo naše vrijeme vrlo dubokih promjena, kojima je izloženo čovječanstvo, Sveti Otac Benedikt XVI., proglašavanjem ove druge Godine vjere, kani pozvati Božji narod, kojemu je sveopći Pastir, kao i braću biskupe čitavog svijeta "da se pridruže Petrovu nasljedniku, u vrijeme duhovne milosti koje nam Gospodin daje, da bismo se spomenuli dragocjenog dara vjere" (Isto, br. 8).

Svim vjernicima će biti dana "prilika ispovijedati vjeru u Uskrslog Gospodina… u katedralama i u crkvama u cijelom svijetu; u [njihovim] kućama i u [njihovim] obiteljima, tako da svatko uzmogne osjetiti snažnu potrebu bolje upoznati i budućim naraštajima prenositi neprolaznu vjeru. Redovničke zajednice, jednako kao i župne zajednice, kao i sve stare i nove crkvene stvarnosti, zacijelo će, u ovoj Godini, znati iznaći način da javnom učine ispovijest Vjerovanja" (Isto).

Osim toga, svi vjernici, pojedinačno i zajednički, bit će pozvani davati otvoreno svjedočanstvo vlastite vjere pred drugima u posebnim okolnostima svakodnevnog života: "sama društvena narav čovjeka traži da čovjek unutarnje vjerske čine izrazi na izvanjski način, da u vjerskoj stvari saobraća s drugima, da svoju religiju ispovijeda na društveni način" (Deklaracija Dignitatis humanae, 7. prosinca 1965.; hrv. prijevod iz: Drugi vatikanski koncil, Dokumenti, KS, str. 473).

Budući da se prije svega radi o razvijanju u najvišem stupnju - koliko je moguće na ovoj zemlji - svetosti života i prema tome, o postizanju, u najvišem stupnju, čistoće duše, od velike koristi bit će veliki dar Oprosta, koji Crkva, na temelju vlasti dodijeljene joj od Krista, pruža svima onima koji, da bi ga zadobili, uz obvezne odredbe izvrše i posebne propise. "Oprostom - učio je Pavao VI. - Crkva, koristeći svoju vlast poslužiteljice Otkupljenja izvršenog od Krista Gospodina, prenosi vjernicima sudjelovanje ove Kristove punine u zajedništvu Svetih, pružajući im u najširoj mjeri sredstva za postizanje spasenja" (Apost. pismo Apostolorum Limina, 23. svibnja 1974.: AAS 66 [1974] 289). Tako se očituje "blago Crkve", čije "daljnje umnažanje čine i zasluge Blažene Majke Božje i svih izabranih, od prvog do posljednjeg pravednika" (Klement VI., Bula Unigenitus Dei Filius, 27. siječnja 1343.).

Apostolska pokorničarna, koja ima dužnost uređivati ono što se odnosi na podjeljivanje i primjenu Oprosta, kao i poticati duh vjernika na ispravno poimanje i gajenje pobožne želje za njegovim zadobivanjem, uz potporu Papinskog vijeća za promicanje nove evangelizacije, u pažljivom razmatranju Note s pastoralnim smjernicama za Godinu vjere Kongregacije za nauk vjere, sa svrhom zadobivanja dara Oprosta za vrijeme Godine vjere, utvrdila je sljedeće odredbe, izdane u suglasnosti s nakanom Vrhovnog Svećenika, da bi vjernici bili više potaknuti na poznavanje i na ljubav prema Nauku Katoličke Crkve te iz njega postigli što izobilnije duhovne plodove.

Za čitavo vrijeme trajanja Godine vjere, tj. od 11. listopada 2012. pa sve do uključivo 24. studenog 2013., moći će zadobiti Potpuni oprost od vremenitih kazni za vlastite grijehe, podijeljen po milosrđu Božjem, koji se može namijeniti za duše preminulih vjernika, svaki pojedini vjernik koji su se iskreno pokaje, propisno ispovjedi, sakramentalno pričesti, i koji izmoli molitve na nakane Vrhovnog Svećenika, i to:

a) - svaki puta kad će sudjelovati na najmanje tri propovijedi tijekom Svetih Misija, ili na najmanje tri predavanja o Dokumentima Drugog vatikanskog koncila i o člancima Katekizma Katoličke Crkve, u bilo kojoj crkvi ili prikladnom mjestu;
b) - svaki puta kad će u obliku hodočašća posjetiti Papinsku Baziliku, kršćanske katakombe, Katedralnu crkvu, sveto mjesto određeno od mjesnog Ordinarija za Godinu vjere (npr. među manjim bazilikama i svetištima posvećenima Blaženoj Djevici Mariji, Svetim apostolima i Svetim zaštitnicima) i tamo sudjelovati na nekom svetom obredu ili se barem kroz neko prikladno vrijeme zadržati u sabranosti s pobožnim razmatranjima, završavajući molitvom Oče naš, Ispovijesti vjere u bilo kojem odobrenom obrascu, zazivima Blaženoj Djevici Mariji i, ovisno o slučaju, Svetim apostolima i zaštitnicima;
c) - svaki puta kad će, u dane određene od mjesnog Ordinarija za Godinu vjere (npr. na Gospodinove svetkovine, na svetkovine Blažene Djevice Marije, na blagdane Svetih apostola i zaštitnika, na Katedru sv. Petra), u bilo kojem svetom mjestu sudjelovati na svečanom euharistijskom slavlju ili liturgiji časova, dodajući Ispovijest Vjere u bilo kojem odobrenom obrascu;
d) - na dan, slobodno izabran tijekom Godine vjere, za pobožni posjet krstionici ili drugom mjestu, na kojem je primio sakrament Krštenja, ako obnovi krsna obećanja u bilo kojoj odobrenoj formuli. Dijecezanski i eparhijski biskupi, te oni koji su po pravu njima izjednačeni, na najprikladniji dan tog vremena, u prigodi glavnog slavlja (npr. 24. studenog 2013., na svetkovinu Isusa Krista, Kralja Svemira, kojom se zaključuje Godina vjere) moći će podijeliti Papinski Blagoslov s Potpunim oprostom, koji mogu zadobiti svi vjernici koji taj Blagoslov pobožno prime.

Vjernici koji se iskreno pokaju, a koji neće moći sudjelovati na svečanim slavljima iz ozbiljnih razloga (kao, prije svega, sve redovnice koje žive u samostanima u trajnoj klauzuri, anakoreti i pustinjaci, zatvorenici, stare osobe, bolesnici, kao i oni koji, u bolnici ili drugim lječilišnim mjestima, trajno skrbe o bolesnicima…), zadobit će Potpuni oprost, pod jednakim uvjetima, ako, duhom i mislima povezani s prisutnim vjernicima, osobito u trenucima u kojima će riječi Vrhovnog Svećenika ili dijecezanskih biskupa biti prenošene putem televizije i radija, izmole u vlastitoj kući ili tamo gdje ih zapriječenost zatekne (npr. u kapeli samostana, u bolnici, u ustanovi za skrb, u zatvoru…) Oče naš, Ispovijest Vjere u bilo kojem odobrenom obrascu, i druge molitve u skladu sa svrhom Godine vjere, prikazujući svoja trpljenja ili nevolje vlastitog života.

Kako bi pristup sakramentu Pokore i zadobivanju božanskog oproštenja po vlasti Ključeva bio pastoralno olakšan, mjesni ordinariji su pozvani kanonicima i svećenicima koji će, u katedralama i crkvama određenima za Godinu vjere ispovijedati vjernike, podijeliti povlastice ograničene za unutrašnje područje, za vjernike istočnih Crkava, u skladu s kan. 728 § 2 CCEO-a, a u slučaju eventualne rezerve, s kan. 727, osim, kako je očito, za slučajeve navedene u kan. 728 § 1; za vjernike Latinske Crkve, povlastice u skladu s kan. 508 § 1 CIC-a.
Ispovjednici, nakon što upozore vjernike na težinu grijeha kojima je pridržana rezerva ili cenzura, odredit će prikladne sakramentalne pokore, takve da ih se, što je više moguće, dovede na čvrsto pokajanje i, ovisno o prirodi slučaja, naložiti im naknadu eventualnih skandala i šteta.

Pokorničarna toplo poziva preuzvišene biskupe, kao nositelje trostruke službe (munus) poučavanja, upravljanja i posvećivanja, da vode brigu o jasnom objašnjavanju ovdje iznijetih načela i odredbi za posvećivanje vjernika, na osobit način vodeći računa o okolnostima mjesta, kulture i tradicija. Kateheza prilagođena naravi svakog pojedinog naroda, moći će jasnije i s većom živošću predložiti razumu i čvršće i dublje ukorijeniti u srca želju za ovim jedinstvenim darom, postignutim po zaslugama posredovanja Crkve.
Ovaj Dekret ima valjanost jedino za Godinu vjere. Neovisno o bilo kakvoj protivnoj odredbi.
Dano u Rimu, u sjedištu Apostolske pokorničarne, 14. rujna 2012., na Uzvišenje Svetog Križa.

Ekskluzivno: Svećenici, psihijatri i opsjednuti otvoreno o egzorcizmu

Hrvatskoj javnosti nikada neće biti poznate službene brojke o svim domaćim obredima egzorcizma, ali stvarna svjedočanstva otkrivaju da se takve zastrašujuće seanse odvijaju ćešće no što itko može pretpostaviti u svim dijelovima zemlje...

Mrzim te! - režao je muški glas, cvilio i ponavljao...

- Zaradi utjelovljenja... reci mi svoje ime - govorio je svećenik držeći raspelo...

Opširnije:Ekskluzivno: Svećenici, psihijatri i opsjednuti otvoreno o egzorcizmu

Interviju fra Marijan Glamočak


Svetkovinu Presvetog Trojstva kao svoj crkveni god na posebno su lijep način proslavili oci franjevci u Slavonskom Brodu. Svečano liturgijsko i euharistijsko slavlje u 11.30, a potom i večernje u 18.30 sati u franjevačkoj je crkvi Presvetog Trojstva predvodio fra Marijan Glamočak OFM, redovnik Provincije sv. Ćirila i Metoda, naš franjevac iz Australije koji je proveo 22 i pol godine na službi u tamošnjem Hrvatskom katoličkom centru 'sv. Nikola Tavelić', u sydneyjskom predgrađu St. Johns Park, najprije kao kapelan, a potom i kao upravitelj Centra.

Prije toga 11 godina bio je u Njemačkoj, tri godine bio je i župnik na Trsatu, a trenutačno je na službi u Samoboru. Studij je završio u Innsbrucku 1974., a za svećenika je zaređen 8. srpnja 1973. godine.

Opširnije:Fra Marijan Glamočak

Preokretanje križeva na zadarskom groblju šokiralo je javnost i mnogi se pitaju postoje li doista sotonističke sekte i kako regrutiraju svoje članove. Što zapravo radi Crkva?

Tisuće je Hrvata zarobljeno crnom magijom, posvjedočio nam je fra Dragan Smiljan Kožul, jedan od najpoznatijih hrvatskih egzorcista, voditelj Pokreta krunice za obraćenje i mir iz Zagreba, kojemu gotovo svaki dan na samostanska vrata dolaze ljudi koji su se spleli s crnom magijom, urocima i nesvakidašnjim pojavama. Većina njih gotovo je svakodnevno posjećivala gatare, tražila gatanje iz dlana, šalice crne kave, tarota, obilazila različite samozvane bioenergetičare, odlazila k “majstorima” crne i bijele magije na skidanje uroka. No, dok oni koji se bave čarobnjaštvom i magijom taje i recepturu svojega tržišnoga uspjeha, fra Smiljan Kožul s lakoćom demistificira njihov zanat.

 

Opširnije:Ne igrajte se s crnom magijom

U organizaciji Kapelanije svetog Sebastijana u Vojarni Dračice u petak je počela trodnevna duhovna obnova za vojnike, dočasnike, časnike, namještenike, službenike i članove njihovih obitelji. Obnovu vodi velečasni Zlatko Sudac.
O zanimanju Đakovčana za duhovnu obnovu govore brojni vjernici koji su ispunili restoran vojarne do posljednjeg mjesta. Veliki broj njih došao je moliti za ozdravljenje, bilo fizičko ili duhovno, čuti riječi utjehe i nade, potražiti mir i smisao u životu opterećeni svakodnevnim problemima i izazovima.
Nedjeljni program počinje 27.10.2013 g. u 10 sati i trajat će do 12.

 

ENC Poljska2012

Zajednica dobri pastir organizirala je put u Poljsku na godišnji skup Evropskih mreža zajednica. Za one koji su zainteresirani kako je bilo i što je predavano mogu naći u Galeriji.

 

Tema skupa ove godine je " Zajedništvo i kraljevstvo Božje".  Glavni predavać ove godine je bio  Marcel Rebiai, voditelj Zajednice pomirenja “Community of Reconciliation” u Jeruzalemu. Marcel, je održao tri zanimljiva predvanja pod naslovima "Tko si ti", "Zajedništvo u zajednicama" i "zajedništvo u obitelji.

Opširnije:Evropska mreža zajednica 2012 g.

Pater Marko Glogović i volonteri Udruge Betlehem u Karlovcu vode utočište za trudnice

KARLOVAC - Upoznali su me s tom udanom ženom koja je iznenada zatrudnjela. Doslovno svi su je nagovarali na pobačaj, dakle suprug, roditelji, socijalna služba - svi. Ona nije pristajala i onda ju je suprug izbacio trudnu na ulicu - otkriva nam pater Marko Glogović šokantnu priču zbog koje je svojedobno počeo razmišljati kako bi on, kao pripadnik katoličkog reda pavlina kojemu je jedan od glavnih ciljeva upravo borba protiv pobačaja, mogao pomoći ženama u takvoj situaciji.

Opširnije:Pater Marko: Nije rijeć samo o vjeri, ljubav je najbitnija

Podkategorije

Nalazite se ovdje: Home Događanja Tisak Vijesti

Udruga Vjera i svjetlo

Udruga osoba ranjenih različitim stupnjem mentalnog hendikepa.Više.

Zajednica dobri pastir

Molitvena grupa Zajednice dobri pastir. Pročitaj više...