.

Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

VELIKO OBEĆANJE PRESVETOGA SRCA ISUSOVA sv.Margariti Alacoque:
„ Ja ti obećavam, u preobilju milosrđa moga Srca, da će moja svemoguća ljubav udijeliti
svima koji se pričeste u prvi petak, za devet mjeseci uzastopce, milost konačne ustrajnosti. Oni neće umrijeti u mojoj nemilosti ni bez Sakramenata, jer će im moje Srce u onome posljednjem času služiti kao sigurno utočište.“
POSTANITE APOSTOLI PRESVETOG SRCA ISOSOVA I UPOZNAJTE SA OVIM OBEĆANJEM ŠTO VIŠE LJUDI I TAKO SPASITE ŠTO VIŠE DUŠA A SEBI OSIGURAJTE SPASENJE!
Isus je rekao širiteljici ovog obećanja koju je nazivao apostolom njegovog milosrđa:
„ ko spasi jednu dušu osigurao je i svoju, a ti si ih spasila preko milijun“.
Zato Širite ovo obećanje i osigurajte Raj sebi i drugima!
Isus govori:
"Milosti Mog milosrđa crpe se jedinom posudom, a to je pouzdanje. Što se duša više pouzdaje, to
više dobiva. Neka se ne boji nijedna duša približiti Mi se, pa makar njezini grijesi bili crveni kao
skrlet."
Isus nam je dao po sv.Faustini Dnevnik i sliku svoga milosrđa. Isus govori:
"Najbolnije me ranjavaju grijesi nepouzdanja. Moje srce ranjava što čak ni odabrane duše ne razumiju koliko je veliko moje milosrđe... Sjećate se moje muke. Ako ne vjerujete mojim riječima, vjerujte barem Mojim ranama. O, kako Me boli što se duše tako malo sjedinjuju sa Mnom u sv. Pričesti. Čekam na duše, a one su tako ravnodušne prema Meni. Ljubim ih tako silno i iskreno, a one Mi ne vjeruju. Želim ih obasuti milostima. One ih, prezirno odbijaju. Ponašaju se prema Meni kao prema mrtvom, mada imam srce puno ljubavi i milosrđa. Kako bi spoznala barem djelomice Moju bol, zamisli najnježniju majku koja snažno voli svoju djecu. Pa ipak, djeca preziru majčinu ljubav. Promotri njezinu bol, nema nikog da je utješi. Blijeda je to slika i usporedba s Mojom ljubavlju. Duša nepouzdanjem razdire Moju nutrinu... Usprkos mojoj neiscrpnoj ljubavi, ne vjeruju Mi; čak im ni
Moja smrt nije dovoljna." U spisima č. sestre Beninje Konsolate: „Piši, moja Beninjo, apostole mojega Milosrđa, da je najglavnija stvar koja želim da se znade, da
sam ja sav ljubav i da je najveća bol koja se može zadati mojemu srcu – sumnjati u moju
dobrotu...Moje srce ne samo sažaljava nego se ono i raduje koliko god više ima da oprosti, samo ako ga ne smeta ljudska zloća...Kad bi ti samo znala što li bih ja uradio u jednoj duši, pa bila i puna nevolja, samo kad bi me pustila da radim!...Ja toliko ljubim duše! Kako se vatra hrani upaljivim stvarima, tako se moje milosrđe hrani time da liječi nevolje; i što ih nalazi više, to više raste, baš kao što i vatra više raste, što se više stvari baca u nju. Oh! moja Beninjo, kad bi se moglo shvatiti koliko ja ljubim ljude i koliko moje srce uživa u tome da se vjeruje ovoj ljubavi! Vjeruje joj se prevećmalo...preveć malo!...

Kad bi ljudi znali koliku nepravdu nanose Bogu sumnjajući u njegovu Dobrotu! Ma koliko bili veliki, golemi grijesi mojih stvorenja, ja sam uvijek spravan ne samo da ih oprostim nego i da sve zaboravim, samo ako se grešnici povrate k meni...“
„ ...Moja se ljubav hrani time što sažiše nevolje, i duša koja mi ih više donese, samo ako je srca skrušena i ponižena, ta mi je draža, jer mi daje više prigoda da vršim svoju službu dobrog Samaritanca. Evo što ti želim reći, moja Beninjo, a ja u malo riječi kažem mnogo: neka se duša nikada ne boji Boga, jer je Bog uvijek spravan da prema njoj bude milosrdan; i najveća je slast koju može osjetiti Srce tvoga Isusa, kad može svomu Vječnomu Ocu dovesti što veći broj grešnika. To su moje slave, moja Beninjo, to su moji biseri; oh! Ja toliko ljubim bijedne grešnike! Čuj, radosti moja, piši ovo:
Ako mi želiš mnogo ugoditi, vjeruj u moju Ljubav; ako hoćeš da mi ugodiš još više; vjeruj
više; a hoćeš li da mi najviše ugodiš, ne stavljaj granica toj vjeri u moju ljubav.“
Riječi koje je Isus objavio sv Katarini Sijenskoj:
„Griješnici koji u času smrti očajavaju o mojemu milosrđu, vrijeđaju me mnogo teže i nanose mi veću žalost s ovim negoli sa svim drugim počinjenim grijesima...Moje je Milosrđe neizmjerno veće nego svi grijesi koje bi moglo učiniti neko stvorenje.“
Riječi Majci Lujzi Margariti:
„ Svijet se smrzava, samoljublje guši srca, ljudi su se udaljili od ognjišta ljubavi i misle da su se udaljili od svoga Boga; ipak sam im ja – neizmjerna ljubav – vrlo blizu...Ja sam postao čovjekom da se ujedinim s čovjekom, umro sam da ga spasim. Moja žrtva bila je sasvim jaka da otkupi čovječanstvo, pače neizmjerno jača; ali čovjek, koji je stvoren slobodan, treba da sudjeluje u djelu svoga spasenja.
Preobilje mojih zasluga daje mu za to uspješnu milost, ali koliki li odbacuju moju milost! Tada ja uzmem neke duše, zaodjenem ih samim sobom, nastavljam u njima svoju Muku...i služeći se njima kao čistim kanalima, izlijevam po njima na ovaj svijet novi priliv milosti i oproštenja.“
Isto kako Isus nama sve oprašta i zaboravlja ako vjerujemo u njegovu ljubav, tako i od nas traži da i mi oprostimo i zaboravimo SVIMA koji su nam nanijeli bilo kakvu nepravdu da bi bili vrijedni njegove ljubavi.
Mir s vama!

 

Nalazite se ovdje: Home Pjesme sveci Veliko obečanje presvetog srca Isusova sv. Margariti Alacoque

Udruga Vjera i svjetlo

Udruga osoba ranjenih različitim stupnjem mentalnog hendikepa.Više.

Zajednica dobri pastir

Molitvena grupa Zajednice dobri pastir. Pročitaj više...