.

Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel


prokletstvoPROKLETSTVO je riječ ne baš popularna u modernom jeziku. Izbjegava se čak i u propovijedima i poukama jer djeluje odviše mračno i odbojno. Ukratko: ljudi ne vole spominjati tu riječ. Ali istodobno ona je toliko jaka i stvarna da joj je u Bibliji posvećeno cijelo jedno poglavlje. Ona je toliko stvarna, da je Bog Krista učinio prokletstvom, da bi nas oslobodio prokletstva i da bi na nas sišao njegov blagoslov (usp. Gal 3,13-14).

 

Jesi li kada, čitajući Bibliju, zapazio da je Krist za nas postao proklet? Ljudi to obično ne zapažaju. Misle: nemoguće je da Krist bude proklet. No, to se uistinu dogodilo. Da bi nas oslobodio grijeha i prokletstva, da bi nas oslobodio vječne propasti, Bog je svoga Sina učinio prokletstvom. Na nj je pala kazna zbog našega mira (Iz 53,5). Po Isusovoj žrtvi pomireni smo s Bogom i spašeni. Tako vidimo da je prokletstvo stvarnost pred kojom čovjek ne može i ne smije zatvoriti oči. Ono što je potrebno, jest da ispravno poučimo ljude o tome da ne bude zablude ili zastranjenja.


Svaki vjernik treba da zna kako može hodati u blagoslovu i biti pod Božjom zaštitom. Isto tako, svaki vjernik mora biti poučen što donosi, ili što oslobađa silu prokletstva u njegovu životu. Zato u ovom članku želim upravo o tome progovoriti, da bi ljudi, držeći se istine Božje riječi, bili oslobođeni neznanja i ušli u slobodu djece Božje. Jer kao što Bog kaže: «Moj narod propada, jer nema znanja» (Hoš 4,6), a na drugom mjestu: «Kad objave nema, narod se razuzda» (Izr 29,16). Bog nam je dao objavu, otkrio nam svoje puteve, pokazao nam kako treba da živimo! On ne želi da ostanemo u neznanju i propadnemo. On želi da upoznamo istinu i da – živimo! Jer, kao što kaže naš ljubljeni Spasitelj, tek kad upoznamo istinu o svom spasenju, postat ćemo slobodni. U ovom članku želim na temelju Božje riječi i iskustva života progovoriti o tome što je prokletstvo, ukazati na simptome ili znakove prokletstva i uzroke te na korake za oslobađanje. Neću zalaziti u pojedinosti, nego ću ponuditi samo natuknice, a cijelo predavanje moći ćete nabaviti na video-kazeti.

Da bi se uopće uhvatio u koštac sa prokletstvom, najprije ga moraš prepoznati, a tek potom možeš se razračunati s korijenom problema. Upravo stoga ovdje i donosim simptome ili znakove prokletstva, te i njegove uzroke.

prokletstvoNajprije odgovorimo na pitanje: Što je prokletstvo?


PROKLETSTVO je kao tamna sjena koja se nadvija nad čovjekovim životom. Ono je zla, nadnaravna sila, koja čovjeka prati i ne da mu da u životu uspije i ostvari sreću. Uvijek se dogodi neka nesreća ili neko zlo. U Bibliji, u knjizi Ponovljenoga zakona (Pnz) u 28 gl., piše sve o blagoslovu i prokletstvu. Zato bi bilo dobro proučiti to poglavlje. Nadalje, u Pnz 30,15-20 Bog progovara svome narodu, dakle, nama:
«Danas preda te stavljam: život i sreću, smrt i nesreću; blagoslov i prokletstvo (r.19). Ako poslušaš zapovijedi Jahve, Boga svoga….živjet ćeš, i razmnožit će te Jahve, Bog tvoj i blagoslovit će te. Ako ne poslušaš…zaista ćeš propasti.»
Kad poslušaš Božji glas, Božje upute i kad po njima živiš, kad svoje planove gradiš s Bogom, tada ulazi u tvoj život blagoslov. Kad hodaš u Božjoj volji, Božji blagoslov silazi na tebe sve više i više. Ako ne poslušaš, otvaraš vrata prokletstvu, smrti i nesreći. Međutim, ako je na tebi prokletstvo, ne mora automatski značiti da si jako grešan. Jer, vidjet ćemo, da neka prokletstva vuku korijen još iz života tvojih predaka. Tako se možda boriš s prokletstvom čiji je uzrok ukorijenjen u dvije ili tri generacije ispred tebe. Božja riječ to ovako izriče: «Oci naši jedoše kiselo grožđe, a djeci trnu zubi.» Tako uzrok tvojim problemima mogu biti grijesi koje je Bog osudio, a učinili su ih tvoji preci, pa možeš biti svet, dobar i plemenit, često ići u crkvu i primati sakramente, a usprkos svemu imati probleme, neprestane nevolje i nesreće u životu. To prokletstvo traje sve dok se ne prekine. Kad otkrijemo uzrok, otvaramo put za blagoslov!

Prije nego što navedem simptome, želim ponoviti još jednom da je KORIJEN SVAKOG PROKLETSTVA NEPOSLUŠNOST BOGU. To znači, da se sve dok si god ti poslušan Bogu, ne moraš bojati ničije kletve, uroka ni vradžbina, kojih danas ima sve više i više. Dokle god hodaš u poslušnosti Bogu, Božji su blagoslov i zaštita na tebi. Nitko ti ništa ne može, jer Božja riječ kaže da se bezrazložna kletva ne ispunja. Znači da se na tebe neće uhvatiti ili prilijepiti prokletstvo, ako ne postoji razlog za to. Upravo je stoga toliko važno vjernike naučiti da hodaju u poslušnosti Bogu i njegovoj riječi, ne zato što bi morali, da bi se zvali kršćanima, ne zbog straha od kazne, nego jer je to za njihovo osobno dobro.
Ponovno napominjem, da ovdje donosim samo natuknice, kako biste mogli napraviti «duhovnu» dijagnozu. Molim Božji blagoslov, te da Božje svjetlo osvijetli vašu dušu, razotkrije sve zapreke i donese vam oslobođenje i spas, dok ovo budete slušali.

SIMPTOMI ILI ZNAKOVI PROKLETSTVA


1. Duševna i emotivna razrušenost osobe (mentalne smetnje), psihičke bolesti, duševno – emotivni slomovi.
2. BOLESTI – kronične ili koje si naslijedio od svojih predaka
3. Kad žena ima problema sa svojim ženskim organima (npr. problemi oko menstruacije, neplodnost, spontani pobačaji), neplodnost kod muškarca
4. Razdori (braća ne pričaju, ili ne pričaju roditelji međusobno ili s djecom), česte svađe u obitelji, raspadanje obitelji
5. Stalni nedostatak novca, neprosperitet.
6. NEUSPJEŠNOST, česti porazi u životu: dobro krene, a onda sve krene nizbrdo. (Biblija kaže za blagoslovljenu osobu: «uvijek ćeš biti glava, ne rep. Bit ćeš gore, ne dolje!»)
7. Ako ti se stalno događaju neke NESREĆE u životu.
8. SAMOUBOJSTVA ili NEPRIRODNE SMRTI u tvojoj obitelji.
Ako ima više tih stvari prisutnih u tvojoj obitelji, onda je velika vjerojatnost da je prokletstvo nad tvojom obitelji. Prokletstvo traje i djeluje tako dugo dok ga čovjek ne prepozna i slomi.

U Z R O C I   P R O K L E T S T V A


1. IDOLOPOKLONSTVO
- kad imaš drugog “boga” ili idol kojei si stavio ispred pravoga Boga. I zato za Boga nemaš vremena. Idol ti može biti neka osoba, stvar, novac, karijera, slava, sport, TV, auto, hobi... – tj. sve ono za što trošiš puno vremena, a Bog od kojeg ti dolazi život ostao je po strani. Za njega nemaš vremena.
Jedan od načina idolopoklonstva je OKULTIZAM: kad ideš po pomoć ljudima, koji su u službi krivim božanstvima:
- ako ideš k VRAČARI po pomoć ili zaštitu, odabrao si lažnog boga
- GATANJE, kad ideš nekome da ti prorekne budućnost, ili ti je pročita iz dlana, karata ili šalice kave; ako nosiš potkovu za sreću ili djetelinu sa četiri lista – sve je to PRAZNOVJERJE.
- u ovu grupu uzroka spadaju još: BIOENERGIJA, REIKI, JOGA, SPIRITIZAM, tj. zazivanje duhova, ČITANJE HOROSKOPA, slušanje NEGATIVNE GLAZBE, koja proklamira nekršćanske poruke nasilja, nemorala, droge, bezboštva, bunta itd.
VAŽNO JE DA ODBACIŠ BAŠ SVE TAKVE KNJIGE, AMAJLIJE, NAPITKE ILI PREDMETE!

2. PSOVKA – ako psuješ Boga, njegovo Ime i Krv, teško zlo i prokletstvo dolazi na cijelu obitelj. Ako je u Božjem Imenu spas, a ti ga psuješ ili pogrđuješ, navlačiš na se propast.


3. NEPOŠTIVANJE DANA GOSPODNJEGA – tko ne poštuje nedjelju i ne ide na nedjeljnu sv. misu, on je stavio druge stvari ispred pravoga Boga. One su mu važnije, a to je idolopoklonstvo.
U BIBLIJI PIŠE DA JE KAZNA ZA OVE GRIJEHE PROKLETSTVO NAD CIJELOM OBITELJI SVE DO TREĆEG I ČETVRTOG KOLJENA.

4. NEPOŠTIVANJE RODITELJA – Četvrta Božja zapovijed je prva zapovijed s obećanjem: “Poštuj oca i majku da dugo živiš i dobro ti bude na zemlji.” – To ne znači da su roditelji uvijek u pravu te uvijek treba da učiniš ono što oni traže, ali znači da si uvijek dužan poštivati ih i pomoći im kad je to potrebno.


5. NEMORALAN ŽIVOT I NEPRIRODAN SEKSUALNI ŽIVOT
a) NEMORALAN ŽIVOT – predbračni odnosi i preljub (zbog toga mnoge obitelji nisu sretne i nemaju prave ljubavi)
b) NEPRIRODAN SEKSUALNI ŽIVOT – homoseksualnost, lezbijstvo, incest, pedofilija

6. NEPRAVEDNO PONAŠANJE PREMA SLABIMA
a) prema starcima –ne pružaš im dužnu pomoć
b) prema djeci i nerođenima – zlostavljanje i abortus; ako žena ima spiralu ili koristi drugo kontracepcijsko, a zapravo abortivno sredstvo

7. KRAĐA
8. LAŽNO ZAKLINJANJE
9. ŠKRTOST PREMA BOGU. Sve svoje od Boga si primio: i život i vrijeme i obitelj i talente. On ti je sve dao i sve ti može oduzeti. I ako on traži od svega što stekneš desetinu za njegovu stvar i širenje Evanđelja, taj tvoj dar treba izraziti zahvalnosti Bogu za sve što ti daje u životu, te povjerenje da će on voditi sve u tvom životu.


10. KAD LJUDI KOJI IMAJU AUTORITET IZGOVORE PROKLETSTVO ILI PROKLINJU – Tako roditelji mogu prokleti svoju djecu: npr. kad otac govori sinu: ti si glupan, nikad nećeš uspjeti, nikad nećeš biti sretan. Ili ako ga proklinje nesrećom – to ga može pratiti cijeli život te zaista može uvijek imati probleme.
I profesori i roditelji imaju autoritet nad djecom i muž nad ženom. Ako izgovaraju krive stvari, mogu opteretiti druge i zagorčiti im čak i upropastiti život.


11. KAD SOTONSKE SLUGE, VRAČARI I GATARI izriču prokletstvo nad nekim.
12. KAD SKLOPIŠ NEBIBLIJSKI SAVEZ – npr. sa Sotonom ili se povežeš s ljudima koji služe drugom božanstvu – (masonima ili sektama Hari Krišne, Saibabe, Mahariši Maheš Jogija, s praktikantima transcendentalne meditacije, joge…)
13.PROKLETSTVA KOJA LJUDI IZGOVORE NAD SAMIM SOBOM

KORACI ZA OSLOBOĐENJE OD PROKLETSTVA

1. Moraš PREPOZNATI SVOJ PROBLEM I VJEROVATI DA JE ISUS NA KRIŽU POSTAO PROKLET ZBOG TEBE I TVOJIH GRIJEHA, da bi   ti bio oslobođen prokletstva i da bi primio Božji blagoslov. (Gal 3,13-14) Moraš vjerovati da je Isus Sin Božji, i da je uskrsnuo od mrtvih.
2. USTIMA PRIZNAJ SVOJU VJERU.
3. OBEĆAJ BOGU – da želiš od sada vršiti njegovu volju. BITI POSLUŠAN BOGU uvjet je za dobivanje Božjega blagoslova.
4. PRIZNAJ SVE GRIJEHE KOJI SU TI POZNATI I GRIJEHE SVOJIH PREDAKA, iskreno se pokaj i odluči prekinuti s njima.
ISPOVIJEDI SE I PRIKAŽI SV. MISU ZA SVOJ PROBLEM.
5. MORAŠ OPROSTITI svakoj osobi koja te je povrijedila. Nepraštanje je zapreka oslobođenju.
6. POKAJ SE ZA GRIJEHE IDOLOPOKLONSTVA, PREKINI S OKULTIZMOM (vračanje, čaranje, gatanje, horoskopi...) i odbaci sve zle stvari (amajlije, knjige, predmete...)

MOLITVA ZA OSLOBOĐENJE

Gospodine Isuse Kriste, ja vjerujem da si ti Božji Sin i da si ti jedini istiniti put k Bogu. Vjerujem da se samo po tebi mogu spasiti i doći u Božje kraljevstvo. Vjerujem da si umro na križu za moje grijehe i da si uskrsnuo od mrtvih. Zahvaljujem ti što si na križu bio učinjen prokletstvom da bih ja bio oslobođen prokletstva. Od ovog dana pa na dalje, s tvojom pomoći ja ću slušati tvoj glas i biti poslušan svemu što mi kažeš i što me uči tvoja riječ. Ako postoji kakav grijeh u mome životu, ili grijeh koji su učinili moji preci, a koji je unio prokletstvo u moj život, ja priznajem taj grijeh sada tebi i molim te za oproštenje. Gospodine, i ja opraštam svakoj osobi koja me je povrijedila i nanijela mi zlo (u tišini oprosti). Ja im sada opraštam isto onako kao što želim da ti meni oprostiš i vjerom primam tvoje oproštenje. Odričem se svakog kontakta s okultizmom. Ja mrzim te zle stvari i u mom životu više neće biti mjesta za njih. Sad vjerujem, Gospodine Isuse, da sam učinio ono što si ti od mene tražio. I s autoritetom koji mi daješ kroz svoju riječ i kroz svoje Ime:
JA OSLOBAĐAM SEBE I SVOJU OBITELJ OD SVAKOG PROKLETSTVA KOJE JE BILO NAD NAMA. JA OSLOBAĐAM SEBE SADA – U IME ISUSA KRISTA. AMEN.
Vjerom sada primam svoje oslobođenje i svoj blagoslov. Isuse, darujem ti svoju dušu. Molim te, uđi u moj život i spasi me! Ispuni me svojim životom!
Svaki dan ponavljaj: PO KRIŽU ISUSA KRISTA JA SAM IZIŠAO IZ PROKLETSTVA I UŠAO SAM U BOŽJI BLAGOSLOV. (10x) HVALA TI ISUSE!

Dražen Radigović

preuzeto sa www.rastimougospodinu.hr

Nalazite se ovdje: Home Prokletstvo, znakovi, uzroci

Udruga Vjera i svjetlo

Udruga osoba ranjenih različitim stupnjem mentalnog hendikepa.Više.

Zajednica dobri pastir

Molitvena grupa Zajednice dobri pastir. Pročitaj više...